kindercoaching & training
groeien om nog krachtiger worden!

Talenten

Talent gaat over wie je bent!

Talenten zeggen iets over de dingen die je doet, denkt en voelt. Als kinderen meer mogen werken vanuit talent ervaren zij automatisch meer waardering, veer- en groeikracht. Een ander die waarderend kijkt naar jouw kracht en talent geeft je de kans (opnieuw) aansluiting te vinden bij je sterktes en mogelijkheden.

Bij kindercoaching is het vaak dat een kind "vast zit". Wanneer het kind zijn talenten ontdekt kunnen deze gebruikt worden om "los te komen" en weer verder te kunnen.


Wat zijn talenten?

  • wanneer iets vanzelf gaat, je hebt het dan vaak zelf niet in de gaten
  • bij het uitoefenen van jouw talent (in aktie) vergeet je de tijd
  • het geeft je energie


Hoe ontdekken wij talenten?

  • talentinterviews; door te vragen naar activiteiten waar een kind goed in is en/of veel lol aan beleeft kunnen wij ontdekken waar de talenten liggen. 
  • talenten workshops; wij kunnen diverse talentworkshops geven waar door middel van spellen, schilderen etc. kinderen bewust worden van hun talenten. Deze workshops zijn geschikt voor kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar.