kindercoaching & training
groeien om nog krachtiger worden!

Rots en Water training

 Wat is een Rots en Water training?

Een weerbaarheidstraining met als doel vaardigheden aan te leren om de weerbaarheid te vergroten. Het verder ontwikkelen van zelfvertrouwen, omgaan met moeilijke situaties en versterken van sociale en communicatieve vaardigheden. Rots staat voor standvastigheid en water voor flexibiliteit. Het doel van deze fysieke training is bewustwording van deze eigenschappen en daarnaast balans vinden tussen de rots-eigenschappen en de water-eigenschappen.

Wat leer je bij de Rots en Water training?

De training is gericht op het ontwikkelen en versterken van de eigen kwaliteiten van kinderen. Het respecteren en accepteren van jezelf zoals je bent en anderen. Ook opkomen voor jezelf en anderen is een vaardigheid die tijdens de les aandacht krijgt. Omdat kinderen het vaak lastig vinden om emoties onder woorden te brengen, wordt deze training gegeven op psycho-fysieke wijze. Dit betekent dat er veel veel fysieke oefeningen worden gedaan. 

Samengevat 

Centrale thema's in de lessen zijn zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen. In het kort werk je tijdens de training aan:

  • Zelfvertrouwen: steviger in je schoenen te staan;
  • Communicatieve vaardigheden: je grenzen te voelen en je grenzen duidelijk aan durven geven;
  • Sociale vaardigheden: je leert samenwerken en samen spelen.